Dziękujemy serdecznie Fundacji Grupy Pomagamy za wsparcie w postaci maseczek zapewne jeszcze jutro rozdysponujemy je wśród naszych SENIORÓW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy Pani Romuada Loba i Katarzyna Leśniak za przekazane maseczki bawełniane dla Seniorów i osób niepełnosprawnych

 

Wszyscy wiemy, że już od jutra tj. 16 kwietnia 2020 wchodzi obowiązek noszenia maseczek, i tutaj kierujemy się do was z prośbą Czy są osoby, które zechciałyby na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych przekazać maseczki bawełniane !!!!, bo o takie właśnie proszą nas osoby starsze samotne, które w dniu dzisiejszym zwróciły się do nas o wsparcie
Na stanie mamy bodajże 5 szt. jednak jak się okazuje jest to zbyt mała ilość względem potrzeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
  na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania
  tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie
  się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy
  przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
  oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
  na podniesienie jakości życia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.