Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
  na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania
  tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie
  się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy
  przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
  oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
  na podniesienie jakości życia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

„OPIEKUNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ”

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

 1. Zakres czynności opiekuna uzależniony jest od zdrowia chorego i jego sytuacji rodzinnej.
 2. Zakres czynności ustala w domu chorego i w porozumieniu z osobą kierującą pracą opiekuna.
 3. Opiekun podejmuje prace u chorego na podstawie pisemnego skierowania wystawionego na obowiązującym druku.
 4. Opiekun zobowiązany jest do wykonywania w domu chorego następujących czynności:
 5. pielęgnacyjnych;
 6. gospodarczych;
 7. opiekuńczych;
 8. załatwiania innych spraw na polecenie osoby kierującej pracą opiekuna.
 9. Do czynności tych należy:
 10. przesłanie łóżka;
 11. zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
 12. mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego;
 13. układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji;
 14. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
 15. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
 16. pielęgnacja zlecona przez lekarza przy uprzednim instruktarzu udzielonym opiekunowi przez osobę kierującą jego pracą.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

„OPIEKUNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ”

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

Liczba miejsc:  1

A jednak tak jak obiecał przybył z samego rana i to z elfami 🤗🤗🤗udało nam się go namierzyć 🤗🤗🤗🤗upominki już czekają😉😉😉😉