Zapewne mało kto wie, że jest taki dzień jak Dzień kolorowanek przypada on na 2 sierpnia co prawda wypada on w niedziele ale my w poniedziałek mamy małą niespodziankę dla najmłodszych Dlatego może warto znów zajrzeć do pobliskich miejsc takich jak park przy Pl. Wolności czy przy Pl. Bohaterów  będzie trzeba się zapewne porozglądać aby dostrzec pozostawiony dla najmłodszych drobiazg

OPS.021.04.2020.AD

 

Zarządzenie Nr 04/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 02 lipca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia wolnego od pracy w 2020 r.

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1040) oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z  dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ustalam dzień 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian
    za przypadające w innym dniu niż niedziela święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej), występujące w dniu 15 sierpnia 2020 r.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. organizacji i kadr.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.