Zespół Interdyscyplinarny w Słubicach

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach Pl. Wolności 17 f

kontakt: 95 758 23 94

Przewodnicząca Zespołu  - Agnieszka Sierżant

Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Monika Cichecki

 

Z dniem  21 września 2023 r., powołany Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 1328/23 , rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny w Słubicach, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.