Aktualności

w sprawie ustanowienia dla pracowników Ośrodka Pom...
21 Maj 2020 07:02

OPS.021.03.2020.AD   Zarządzenie Nr 03/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
 [ ... ]

Przyjdź i odbierz
27 Kwi 2020 12:03Przyjdź i odbierz

Przyjdź i odbierz
Serdeczne podziękowania składamy osobom , które również dostarczyły nam mase [ ... ]

Właśnie dzisiaj trafiły do nas pierwsze maseczki b...
27 Kwi 2020 12:02Właśnie dzisiaj trafiły do nas pierwsze maseczki bawełniane dla najmłodszych mieszkańców Słubic

Właśnie dzisiaj trafiły do nas pierwsze maseczki bawełniane dla najmłodszych mieszkańców Słu [ ... ]

A A A

OPS.021.03.2020.AD

 

Zarządzenie Nr 03/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 11 maja 2020 r.

 

w sprawie ustanowienia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

 

Na podstawie art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1040) i § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z  dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
  • 2. Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 nastąpi
    dnia 06 czerwca 2020 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.
  • 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie na stronach: https://opsslubice.bip.gov.pl/, www.opsslubice.pl
    i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych
    do budynku jednostki.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przyjdź i odbierz
Serdeczne podziękowania składamy osobom , które również dostarczyły nam maseczki bawełniane  Macie wielkie te maseczki również od dziś można odbierać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Właśnie dzisiaj trafiły do nas pierwsze maseczki bawełniane dla najmłodszych mieszkańców Słubic 
Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie po odbiór:)
Maseczki będą wydawane sukcesywnie gdyż są systematycznie szyte, więc prosimy również o wyrozumiałość
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goniąc za modą „ Covid 19” od następnego tygodnia trafią do nas najmodniejsze w tym sezonie maseczki bawełniane przeznaczone dla dzieci , które szyte są przez dwie super kobietki Tatianę Uwarkin i Irinę Yaworską super dziewczyny
Maseczki trafiać będą do nas sukcesywnie i w ten sam sposób będziemy je przekazywać naszym Słubickim pociechą
To nie koniec niespodzianek dla najmłodszych Słubiczan, kolejne sekrety po niedzieli