Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

Liczba miejsc:  2

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego”  do dnia 31.12.2024 r.

 

 

Miesiąc

Data

Styczeń

18.01.2024

Luty

16.02.2024

Marzec

18.03.2024

Kwiecień

18.04.2024

Maj

17.05.2024

Czerwiec

18.06.2024

Lipiec

18.07.2024

Sierpień

14.08.2024

Wrzesień

18.09.2024

Październik

18.10.2024

Listopad

18.11.2024

Grudzień

18.12.2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w związku z ogłoszonym Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II (teleopieka) prowadzi rekrutację uczestników.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Słubice, zainteresowanych udziałem w Programie „Korpus Wsparcie Seniorów” do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach w celu zgłaszania chęci skorzystania z Programu.

 

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z siedzibą Pl. Wolności 17F w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:
poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00

Porad w zakresie przemocy domowej oraz procedury Niebieskiej Karty  udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00. Osoby zainteresowane uzyskać mogą informacje o możliwościach prawnych, dowiedzą się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” obowiązuje od 27.09.2023 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf

 

Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.