Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

  • praca socjalna;
  • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
    na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania
    tych świadczeń;

W ŚRODĘ 10 CZERWCA 20 R W GODZ. 13.00 - 16.00 ODBĘDZIE SIĘ TARG WYMIANY TAK JAK ZAWSZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

ZAPRASZAMY

A oto całkiem nowa na naszym terenie inicjatywa lokalna "Robotna Rączka”. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych w Słubicach udało nam się podjąć nowe wyzwanie z myślą o naszych najstarszych mieszkańcach Słubic .
Program skierowany jest dla osób 70+, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo, których dochód nie przekracza kwoty 1752,50 zł. netto (250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ,określonej w ustawie o pomocy społecznej). Celem inicjatywy jest świadczenie pomocy w nieskomplikowanych sprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniora tj. bezpłatnych usług naprawczych niewymagających specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień, niewymagające natychmiastowej interwencji, drobnych napraw, które nie są świadczone w ramach innych umów np. przez wspólnotę mieszkaniową, administrację budynku.
Okres realizacji programu: Czerwiec - grudzień 2020r

Zapraszamy wszystkich serdecznie w poniedziałek 8 czerwca do naszej Szafy Przyjaciół