Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży zakończona 19 listopada 2021r dobiegła końca a oto fotorelacja z podejmowanych działań w ramach tej kampani przez uczestników naszej Placówki Wsparcia Dziennego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w tym roku  przystąpił do Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” realizowanej przez Fundację po DRUGIE. Kampania ma na celu edukowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania przemocy oraz krzywdzeniu dzieci i młodzieży.  Różnorodna tematyka twórców kampanii umożliwia realizowanie wielu atrakcyjnych  przedsięwzięć o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie oraz  profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci, by budować świat bez przemocy.

W ramach kampanii pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej  wraz z wychowawcami z Placówki Wsparcia Dziennego będą przeprowadzać wiele różnorodnych działań w środowisku lokalnym.  W ramach  19 dni podczas, których zaplanowano realizację tego przedsięwzięcia będą realizowane:

  • Projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży z połączone dyskusją;
  • Warsztaty profilaktyczne;
  • Działania na ulicach naszego miasta prowadzone przy aktywnym udziale młodych mieszkańców w celu promowania idei ochrony dzieci.

W związku z tym, że kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem związanym z krzywdzeniem   przez pierwsze 19 dni listopada Placówka Wsparcia Dziennego znajdująca się na oś. Świerkowym będzie podświetlona w kolorze pomarańczowym. W tym miejscu będą  prowadzone działania w ramach Kampanii.

No to ruszamy z pożegnaniem lata w Golicach Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za pomoc Krystynie Krystyna Skubisz i Ani Anna Schoepe  Dziękuje również za zaangażowanie pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej bo bez nich by się to wszystko nie udało lato pożegnaliśmy w cudownym klimacie ciepła, wielu atrakcji zorganizowanych przez Beata Nowak i miłych chwil Do zobaczenia już niebawem 

 

Dziś 14 kwietnia DZIEŃ OSÓB BEZDOMNYCH
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób bezdomnych, jak i przełamywanie stereotypów dotyczących bezdomności.
BEZDOMNOŚĆ to niezwykle złożony problem, a osoby nią dotknięte przechodzą przez szereg traumatycznych przeżyć. Z tego powodu pomoc, jaką chcemy im ofiarować, powinna być przemyślana i jak najbardziej profesjonalna. Co możemy zrobić i gdzie mamy skierować człowieka pozbawionego schronienia, to wszystko w naszej małej kampanii.