Dziś 14 kwietnia DZIEŃ OSÓB BEZDOMNYCH
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób bezdomnych, jak i przełamywanie stereotypów dotyczących bezdomności.
BEZDOMNOŚĆ to niezwykle złożony problem, a osoby nią dotknięte przechodzą przez szereg traumatycznych przeżyć. Z tego powodu pomoc, jaką chcemy im ofiarować, powinna być przemyślana i jak najbardziej profesjonalna. Co możemy zrobić i gdzie mamy skierować człowieka pozbawionego schronienia, to wszystko w naszej małej kampanii.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ULICY

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy został ustanowiony w 2011 roku przez Konsorcjum dla Dzieci Ulicy (The Consortium for Street Children, CSC) – międzynarodową sieć, której celem jest walka o prawa dzieci ulicy i poprawa jakości ich życia. Celem obchodzonego 12 kwietnia Dnia Dzieci Ulicy jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na sytuację dzieci ulicy. CSC dąży do oficjalnego uznania przez ONZ tego dnia, dzięki czemu problem stanie się bardziej widoczny i łatwiej będzie zmobilizować rządy do podjęcia działań na rzecz dzieci ulicy.

Szacuje się, że na świecie żyje ok. 90 milionów dzieci ulicy. Są to dzieci, które mieszkają na ulicy, doświadczają głodu, chorób, przemocy, poczucia zagubienia i samotności. Aby przeżyć, decydują się na kradzieże, prostytucję, handel narkotykami i przemoc.