Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży zakończona 19 listopada 2021r dobiegła końca a oto fotorelacja z podejmowanych działań w ramach tej kampani przez uczestników naszej Placówki Wsparcia Dziennego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w tym roku  przystąpił do Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” realizowanej przez Fundację po DRUGIE. Kampania ma na celu edukowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania przemocy oraz krzywdzeniu dzieci i młodzieży.  Różnorodna tematyka twórców kampanii umożliwia realizowanie wielu atrakcyjnych  przedsięwzięć o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie oraz  profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci, by budować świat bez przemocy.

W ramach kampanii pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej  wraz z wychowawcami z Placówki Wsparcia Dziennego będą przeprowadzać wiele różnorodnych działań w środowisku lokalnym.  W ramach  19 dni podczas, których zaplanowano realizację tego przedsięwzięcia będą realizowane:

  • Projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży z połączone dyskusją;
  • Warsztaty profilaktyczne;
  • Działania na ulicach naszego miasta prowadzone przy aktywnym udziale młodych mieszkańców w celu promowania idei ochrony dzieci.

W związku z tym, że kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem związanym z krzywdzeniem   przez pierwsze 19 dni listopada Placówka Wsparcia Dziennego znajdująca się na oś. Świerkowym będzie podświetlona w kolorze pomarańczowym. W tym miejscu będą  prowadzone działania w ramach Kampanii.

No to ruszamy z pożegnaniem lata w Golicach Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za pomoc Krystynie Krystyna Skubisz i Ani Anna Schoepe  Dziękuje również za zaangażowanie pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej bo bez nich by się to wszystko nie udało lato pożegnaliśmy w cudownym klimacie ciepła, wielu atrakcji zorganizowanych przez Beata Nowak i miłych chwil Do zobaczenia już niebawem 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ULICY

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy został ustanowiony w 2011 roku przez Konsorcjum dla Dzieci Ulicy (The Consortium for Street Children, CSC) – międzynarodową sieć, której celem jest walka o prawa dzieci ulicy i poprawa jakości ich życia. Celem obchodzonego 12 kwietnia Dnia Dzieci Ulicy jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na sytuację dzieci ulicy. CSC dąży do oficjalnego uznania przez ONZ tego dnia, dzięki czemu problem stanie się bardziej widoczny i łatwiej będzie zmobilizować rządy do podjęcia działań na rzecz dzieci ulicy.

Szacuje się, że na świecie żyje ok. 90 milionów dzieci ulicy. Są to dzieci, które mieszkają na ulicy, doświadczają głodu, chorób, przemocy, poczucia zagubienia i samotności. Aby przeżyć, decydują się na kradzieże, prostytucję, handel narkotykami i przemoc.

Dziś 14 kwietnia DZIEŃ OSÓB BEZDOMNYCH
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób bezdomnych, jak i przełamywanie stereotypów dotyczących bezdomności.
BEZDOMNOŚĆ to niezwykle złożony problem, a osoby nią dotknięte przechodzą przez szereg traumatycznych przeżyć. Z tego powodu pomoc, jaką chcemy im ofiarować, powinna być przemyślana i jak najbardziej profesjonalna. Co możemy zrobić i gdzie mamy skierować człowieka pozbawionego schronienia, to wszystko w naszej małej kampanii.