Zapytanie ofertowe

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

  1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2020.

Usługi świadczone dla dzieci

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice
tel. 095 758 23 94