Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach podejmuje próbę rozpoznania zapotrzebowania na teleopiekę -opaski bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 +.

Opaski bezpieczeństwa z funkcją ratunkową pozwalającą weryfikować podstawowe czynności życiowe (tętno, zdarzenia alarmowe, sygnał SOS) oraz komunikować się z numerem alarmowym i centrum teleoopieki.

W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do programu prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do 13 stycznia 2023r

 


OPASKI DLA SENIORÓW:

--

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „ KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 W GMINIE SŁUBICE

 

Ruszamy z Programem dla Seniorów

Po raz pierwszy na terenie Gminy Słubice realizowana będzie TELEOPIEKA dla seniorów .

Zapraszamy chętnych Seniorów (t.j. osoby w wieku 65 lat i więcej zamieszkujące na terenie Gminy Słubice bez względu na ich sytuację dochodową, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia) do objęcia bezpłatnym wsparciem w ramach ,,opieki na odległość".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przystąpił do realizacji Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej .

Pierwszeństwo do objęcia wsparciem w ramach ,,opieki na odległość" mają Seniorzy chorujący, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

  • samotni lub samotnie gospodarujący,
  • zamieszkujący na terenach wiejskich,
  • prowadzący gospodarstwo domowe z drugą osobą
  • niepełnosprawną/przewlekle chorą.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zakupu ,,opasek bezpieczeństwa" wraz z całodobową obsługą.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym lub pod nr. telefonu 957582394 do dnia 15 kwietnia 2022r.