Zarządzenie Nr  10  /2020r

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

z dnia 18 listopada 2020 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu pobytu w  mieszkaniach  chronionych treningowych dla osób usamodzielniających się i niepełnosprawnych  oraz zasady kierowania do mieszkań chronionych  prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Słubicach

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2020.0.1507 t.j. ), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie mieszkań chronionych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 822 )

 

zarządza się, co następuje: