Aktualności

Zarządzenie Nr 04/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy S...
02 Lip 2020 06:54

OPS.021.04.2020.AD   Zarządzenie Nr 04/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
 [ ... ]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje PR...
30 Cze 2020 09:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje PRACOWNIKA SOCJALNEGO   Forma zatrudnienia:  [ ... ]

TARG WYMIANY
09 Cze 2020 11:41

W ŚRODĘ 10 CZERWCA 20 R W GODZ. 13.00 - 16.00 ODBĘDZIE SIĘ TARG WYMIANY TAK JAK ZAWSZE W OŚRODK [ ... ]

A A A

OPS.021.14.2019.AD

 

Zarządzenie Nr 14/2019
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 20 maja 2019 r.

 

w sprawie ustanowienia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

 

Na podstawie art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 917) i § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z  dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

§ 2. Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 nastąpi
dnia 15 czerwca 2019 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

§ 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie na stronach: https://opsslubice.bip.gov.pl/, www.opsslubice.pl
i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych
do budynku jednostki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (Dzień wolny 21.06.2019.pdf)Dzień wolny 21.06.2019.pdf[ ]474 kB