Nie trzeba wiele, wystarczy chcieć, być systematycznym i odpowiedzialnym w tym co się robi i poświęcić trochę czasu innym.
PAMIĘTAJ!!!
"Dobro, które ofiarujemy innym zawsze do nas wraca "
Wolontariat w naszej placówce to przede wszystkim pomoc dzieciom;
- w nauce,
- odrabianiu lekcji,
- wyrównywaniu zaległości programowych.
a tym samym :
-wspólna radosna zabawa, która sprawia przyjemność wychowankom i wolontariuszom ;
-pomoc przy prowadzeniu zajęć programowych ;
-realizowanie własnych pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom.