OPS.110.06.2021.AD

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

WYCHOWAWCÓW do Placówki Wsparcia Dziennego w Słubicach

 

Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice
                           Placówka Wsparcia Dziennego, Oś. Świerkowe 2d/1, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  3

 

Zadania:

 • praca w świetlicy środowiskowej w ustalonych godzinach oraz w weekendy podczas akcji okolicznościowych polegających na realizacji zadań placówki,
 • prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży,
 • pozyskiwanie i wprowadzanie wolontariuszy w pracę świetlicy środowiskowej,
 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach świetlicowych,
 • uczestnictwo w zebraniach każdy,
 • uczestnictwo w szkoleniach i innych formach dokształcania się,
 • nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy,
 • współpraca z kuratorami rodzinnymi, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej
  w obszarze procesu opiekuńczo - wychowawczego dzieci i młodzieży uczęszczającej
  do świetlicy,
 • wypełnianie dokumentacji związanej z pracą świetlicy (dzienniki, listy obecności, indywidualne karty pobytu dziecka w świetlicy, dokumentacji projektowej w przypadku finansowania z uzyskanych środków zewnętrznych).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo--wychowawczej,

 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV i list motywacyjny

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych

pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

z dopiskiem w treści „Nabór na wychowawcę”  do dnia 31.08.2021 r.

 

 

 

Słubice, dnia 18.06.2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Wychowawca PWD.pdf)Wychowawca PWD.pdf 965 kB