Porad w zakresie przemocy domowej oraz procedury Niebieskiej Karty  udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00. Osoby zainteresowane uzyskać mogą informacje o możliwościach prawnych, dowiedzą się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” obowiązuje od 27.09.2023 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf

 

Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.