31 października 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Informujemy, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę dnia 22 października 2022 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

Liczba miejsc:  3

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego”  do dnia 31.08.2022 r.

17 czerwca 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Informujemy, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę dnia 11 czerwca 2022 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach podejmuje próbę rozpoznania zapotrzebowania na teleopiekę -opaski bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 +.

Opaski bezpieczeństwa z funkcją ratunkową pozwalającą weryfikować podstawowe czynności życiowe (tętno, zdarzenia alarmowe, sygnał SOS) oraz komunikować się z numerem alarmowym i centrum teleoopieki.

W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do programu prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do 13 stycznia 2023r

 


OPASKI DLA SENIORÓW:

--

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „ KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 W GMINIE SŁUBICE

 

Ruszamy z Programem dla Seniorów

Po raz pierwszy na terenie Gminy Słubice realizowana będzie TELEOPIEKA dla seniorów .

Zapraszamy chętnych Seniorów (t.j. osoby w wieku 65 lat i więcej zamieszkujące na terenie Gminy Słubice bez względu na ich sytuację dochodową, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia) do objęcia bezpłatnym wsparciem w ramach ,,opieki na odległość".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przystąpił do realizacji Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej .

Pierwszeństwo do objęcia wsparciem w ramach ,,opieki na odległość" mają Seniorzy chorujący, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

 • samotni lub samotnie gospodarujący,
 • zamieszkujący na terenach wiejskich,
 • prowadzący gospodarstwo domowe z drugą osobą
 • niepełnosprawną/przewlekle chorą.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zakupu ,,opasek bezpieczeństwa" wraz z całodobową obsługą.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym lub pod nr. telefonu 957582394 do dnia 15 kwietnia 2022r.