Porad w zakresie przemocy domowej oraz procedury Niebieskiej Karty  udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00. Osoby zainteresowane uzyskać mogą informacje o możliwościach prawnych, dowiedzą się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” obowiązuje od 27.09.2023 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf

 

Pamiętaj! Masz prawo bronić się przed osobą, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Zespół Interdyscyplinarny w Słubicach

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach Pl. Wolności 17 f

kontakt: 95 758 23 94

Przewodnicząca Zespołu  - Agnieszka Sierżant

Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Monika Cichecki

 

Z dniem  21 września 2023 r., powołany Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 1328/23 , rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny w Słubicach, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 Liczba miejsc:  1

 Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 Wymagania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe,mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego”  do dnia 31.12.2023 r.

13 listopada 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Wynika to z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Jeśli święto przypada w innym dniu niż niedziela, pracodawca ustala inny dzień wolny.

Tak właśnie jest w przypadku przypadającego w tym roku w sobotę święta „Narodowego Święta Niepodległości”.