Burmistrz Słubic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 -2025. W  związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy Słubice oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały do dnia 20 marca 2023 r.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2023 r., poz.40);
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
  3. Uchwały nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu normatywnego: Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 - 2025.

W ramach konsultacji  zachęcamy do zgłaszania uwag lub propozycji oraz zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu przedyskutowanie wyżej wymienionego dokumentu.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w następujący sposób:

  1. Przyjmowanie wniosków i uwag na formularzu konsultacji, które są dostępne wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami:
  • na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Słubicach: slubice.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach;
  1. Zamieszczeniu informacji o konsultacjach społecznych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17F;
  2. Organizacji otwartego spotkania dla mieszkańców gminy, które odbędzie się17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej wSłubicach, pl. Wolności 17.

 

Wnioski do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 -2025  dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, można przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., drogą korespondencyjną na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach a także podczas spotkania otwartego, które odbędzie się się17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Wnioski i uwagi można składać według załączonego formularza konsultacji.