Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy Pomocy Społecznej dzielą się na domy dla:

  1. osób w podeszłym wieku
  2. osób przewlekle i somatycznie chorych
  3. przewlekle psychicznie chorych
  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  6. osób niepełnosprawnych fizycznie