Aktualności

w sprawie ustanowienia dla pracowników Ośrodka Pom...
21 Maj 2020 07:02

OPS.021.03.2020.AD   Zarządzenie Nr 03/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
 [ ... ]

Przyjdź i odbierz
27 Kwi 2020 12:03Przyjdź i odbierz

Przyjdź i odbierz
Serdeczne podziękowania składamy osobom , które również dostarczyły nam mase [ ... ]

Właśnie dzisiaj trafiły do nas pierwsze maseczki b...
27 Kwi 2020 12:02Właśnie dzisiaj trafiły do nas pierwsze maseczki bawełniane dla najmłodszych mieszkańców Słubic

Właśnie dzisiaj trafiły do nas pierwsze maseczki bawełniane dla najmłodszych mieszkańców Słu [ ... ]

A A A

Mamy przyjemność uczestniczyć w akcji „Słubicko-Frankfurcka Zmiana Perspektyw".

A oto krótki opis spotkań , w których mieliśmy okazję uczestniczyć:):):):):)

W tym roku udało się Nam wziąć aktywny udział w tegorocznej akcji „Słubicko-Frankfurcka Zmiana Perspektywy“, która ma na celu lepiej poznać sąsiednie miasto oraz wzmocnić podstawy do współpracy transgranicznej i realizacji wspólnych projektów. W maju i czerwcu Kierownik OPS Monika Cichecki wraz z pracownikiem Magdaleną Komejszą oraz Sabiną Matkowską- Kierownikiem Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Słubicach uczestniczyły w trzech spotkaniach z przedstawicielami instytucji po drugiej stronie Odry. 


Pierwsze spotkanie z zastępcą Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą, Jensem-Marcelem Ullrichem oraz jego referentkę, Katrin Böhme odbyło się 27 maja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach. Nadburmistrz był zainteresowany zadaniami oraz specyfiką pracy OPS. W trakcie rozmowy pojawił się temat świadczeń rodzinnych wypłacanych na dzieci (500+, Kindergeld). Goście zostali oprowadzeni po Ośrodku oraz odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Drugie spotkanie odbyło się 7 czerwca również w naszym ośrodku , w którym uczestniczył Rzecznik Prasowy Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego (Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg), Pan Denis McGee wraz z Panią Karin Schulz. Tematem rozmowy były przede wszystkim kwestie związane z ubezpieczeniami, zasiłkami oraz świadczeniami realizowanymi przez tutejszy ośrodek. 
Podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce 14 czerwca, miałyśmy możliwość odwiedzić Ośrodek dla uchodźców oraz Ośrodek dla bezdomnych we Frankfurcie nad Odrą. Rozmowa była długa i owocna, obydwie strony miały wiele pytań. Na koniec wizyty zostałyśmy oprowadzone po terenie ośrodka. W spotkaniu ze strony niemieckiej wzięli udział Pani Anje Simnack wraz z pracownikami oraz Marcus Aust - Kierownik Miejskiego Centrum Integracji (Kommunale Integrationszentrum) we Frankfurcie, które również odwiedziłyśmy. Miejskie Centrum Integracji to nowy wydział Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Socjalnych we Frankfurcie nad Odrą. Jest to pierwszy punkt kontaktowy w kwestiach związanych z migracją i integracją. 
W celu lepszego wzajemnego poznania instytucji i pracowników planowane jest kolejne spotkanie tym razem z Kierownikiem Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Socjalnych (Amt für Jugend und Soziales). 
We wszystkich spotkaniach uczestniczyła Pani Natalia Majchrzak, przedstawicielka Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji, które było inicjatorem tej akcji i wspierała nas jako tłumacz.