Oferta Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin mieszczącego się w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 3-4, II piętro pokój nr 35.

Od 1 lutego w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 – 20.00 oraz w środy w godzinach 12.00-16.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistek terapii uzależnień. W poniedziałki mieszkańcy gminy  będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i udzielania wsparcia polegającego na motywowaniu do leczenia odwykowego, diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji zgodnie z obowiązującym systemem diagnostycznym, wspierania abstynencji oraz udziału w  treningach umiejętności psychologicznych, których będzie udzielać Pani Lidia Krzyżanowicz – instruktor terapii uzależnień oraz specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W wybrane środy (3 lutego, 17 lutego, 3 marca, 17 marca, 7 kwietnia, 21 kwietnia, 5 maja, 19 maja, 9 czerwca, 23 czerwca) będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych a także dla członków ich rodzin, które będzie prowadzić Pani Julita Szkudlarek- certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka w procesie szkolenia.

Godzinę przyjęcia proszę ustalić telefonicznie pod numerami telefonu: Pani Lidia Krzyżanowicz: 691531164, Pani Julita Szkudlarek: 733340517.