OPS.021.07.2020.AD

 

Zarządzenie Nr     07/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 09 października 2020 r.

 

w sprawie ustanowienia godzin bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Ośrodka Pomocy Społeczne w Słubicach

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. 
(Dz. U. 2020 poz. 1758) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - zarządzam, co następuje:

 

 • 1. W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 
  SARS-CoV-2 od dnia 12 października 2020 r. ustalam godziny bezpośredniej 
  obsługi interesantów przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 
  z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 • 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie świadczyć bezpośrednią obsługę interesantów w następujący sposób:
 1. poniedziałek w godzinach: 08:00 – 12:00 i 15:00 – 16:00
 2. wtorek – piątek w godzinach: 08:00 -12:00
 • 3. O ustanowieniu godzin bezpośredniej obsługi interesantów informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie na stronie: www.opsslubice.pl 
  i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych 
  do budynku jednostki.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie.pdf[ ]590 kB