•   Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

  PRACOWNIKA SOCJALNEGO

   

  Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

   

  Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

  Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

   

  Liczba miejsc:  1

   

  Zadania:

  • praca socjalna;
  • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
   na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania
   tych świadczeń;
  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie
   się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
  • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy
   przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
   oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
  • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
   w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
  • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
   i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
  • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
  • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
   na podniesienie jakości życia.

   

  Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe,
  • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

   

  Dokumenty aplikacyjne:

  • CV,
  • list motywacyjny.

   

  Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego”  do dnia 30.09.2020 r.

   

   

  Słubice, dnia 03.08.2020 r.