Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje PR...
03 Sie 2020 13:40

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje PRACOWNIKA SOCJALNEGO   Forma zatrudnienia:  [ ... ]

Wznawiamy akcję!!!!!!
02 Sie 2020 09:50Wznawiamy akcję!!!!!!

Wznawiamy akcję!!!!!!
Pamiętacie jak organizowaliśmy zbiórkę na rzecz dzieci na oddziale neurolo [ ... ]

Dzień kolorowanek
02 Sie 2020 09:47Dzień kolorowanek

Zapewne mało kto wie, że jest taki dzień jak Dzień kolorowanek przypada on na 2 sierpnia co pra [ ... ]

A A A

OPS.021.04.2020.AD

 

Zarządzenie Nr 04/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 02 lipca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia wolnego od pracy w 2020 r.

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1040) oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z  dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ustalam dzień 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian 
    za przypadające w innym dniu niż niedziela święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej), występujące w dniu 15 sierpnia 2020 r.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. organizacji i kadr.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.