UWAGA!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przywrócił bezpośrednią obsługę petentów.
Należy jednak pamiętać, że osoby przychodzące do Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do przestrzegania niezbędnych środków ostrożności, tj. zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiedniej odległości od innych osób.
W przypadkach, w których jest to możliwe, nadal zalecamy załatwianie spraw przez internet , pocztę elektroniczną , w formie korespondencji tradycyjnej lub telefonicznie.