Łącząc wspólnie wszystkie siły wierzymy , że pokonamy wszystkie przeciwności
Tym razem
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Slubicach podjęło działania na rzecz osób bezdomnych zakupiona została żywność , która sukcesywnie będzie docierać właśnie do tej grupy osób