A A A

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, z programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2020. Program zakłada wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które realizują zadania na rzecz osób bezdomnych. Oferty konkursowe należy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty w terminie do 11 lutego 2020 r.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnoscprogram-pomocy-osobom-bezdomnym---edycja-2020