Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Terminy wypłaty świadczeń – 2021r.

 

Miesiąc

Data

Styczeń

18.01.2021

Luty

18.02.2021

Marzec

18.03.2021

Kwiecień

16.04.2021

Maj

18.05.2021

Czerwiec

18.06.2021

Lipiec

16.07.2021

Sierpień

18.08.2021

Wrzesień

17.09.2021

Październik

18.10.2021

Listopad

18.11.2021

Grudzień

17.12.2021

 

 

Sporządził:

Kierownik referatu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dorota Trafna