W przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów zmienia się wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Zmiany wysokości świadczeń dokonuje się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. W przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z FA w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu. Natomiast w przypadku podniesienia wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się wyrównania za ww. okres.