• Tekst jednolity Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009r.  nr 1 poz. 7),
  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2007r. nr 192 poz. 1378),
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 2008r. O zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2008r. nr 134 poz. 850),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. 2008r. nr 78 poz 469),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008r. nr 136 poz 855);