OPS.110.01.2021.AD

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  3

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

UWAGA !!!

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres  od 01 czerwca 2021 roku do 31  maja 2022 roku będą przyjmowane:

 

 

drogą elektroniczną od dnia 01
lutego 2021 r.

• w formie papierowej od dnia 01
kwietnia 2021r.

Akcja paczuszka dla seniora zakończona??z tego miejsca serdecznie dziekujemy naszym najmłodszym mieszkańcom uczniom SP nr 2 w Slubicach kl. 2c i ich rodzicom jak również pozostałym mieszkańcom za wsparcie w akcji??¦?Cóż możemy powiedzieć chyba tylko tyle, że macie ogromne ¦? bez was nasze akcje nie miały by takiego zasięgu ¦?
Paczki cały czas są roznoszone przez pracowników socjalnych do osób samotnych, ktorzy te święta zapewne spędzą sami.
Dziekujemy za zaangażowanie¦?¦?¦?

Serdecznie dziekujemy ponownie Panu Krzysztofowi Hańbickiemu za okazałe wsparcie na rzecz osób potrzebujacych