Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 Liczba miejsc:  1

 Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 Wymagania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe,mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego”  do dnia 31.12.2023 r.

13 listopada 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Wynika to z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Jeśli święto przypada w innym dniu niż niedziela, pracodawca ustala inny dzień wolny.

Tak właśnie jest w przypadku przypadającego w tym roku w sobotę święta „Narodowego Święta Niepodległości”.

09 czerwca 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Informujemy, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę dnia 03 czerwca 2023 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

02 maja 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.
 
Informujemy, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę dnia 13 maja 2023 r.  w godzinach od 7:00 do 15:00.