Deklaracja dostępności Strony Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Większość obrazków nie posiada znaczników ALT
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków w odpowiedniej hierarchii (h1,h2,h3 itp )
 • Brak nagłówka h1
 • Linki nie zawierają poprawnych atrybutów
 • W tekście czasami występują puste nagłówki bez treści, między innymi h2, h3, h4, p itp
 • Artykuły zawierają style "inline"

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Cichecki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 95 758 23 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach umiejscowiony jest w jednopoziomowym budynku, do wejścia głównego od strony Pl. Wolności prowadzą schody oraz podjazd dostosowany do osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje na bocznej ścianie budynku od strony Pl. Bohaterów, do którego prowadzą schody. Również z tej strony znajduje się parking dla beneficjentów OPS. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wewnątrz ośrodka znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami. W pomieszczeniach biurowych podłoga antypoślizgowa. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, jak również oznaczeń w alfabecie brajla. Do tłumaczenia z języka migowego zostało przeszkolonych 2 pracowników ośrodka.