Zarządzenie Nr 09/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 17 listopada 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia wolnego od pracy w grudniu 2020 r.

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(j. t. Dz. U. 2020 poz. 1320) oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z  dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian
    za przypadające w innym dniu niż niedziela święto Bożego Narodzenia, występujące w dniu 26 grudnia 2020 r.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. organizacji i kadr.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dzwoniąc pod nr 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Zaznaczyć należy, że program nie pokrywa kosztów zakupów tylko wykonanie usługi. Koszty zakupów pokrywa Senior.
Spotkasz osobę bezdomną przekaż dalej:)
W każdy czwartek od godz. 15.00 - 15.30 pracownicy Stowarzyszenia Pomocna Dłoń będą wydawać osobą bezdomnym drobne produkty żywnościowe ( do wyczerpania )
Miejsce wydania: OPS boczne wejście od parkingu
Jak co roku wspólnie z dzielnicowymi KPP Słubice podejmujemy działania na rzecz osób bezdomnych.
Jeśli spotkasz osobę bezdomną nie bądź obojętny na jego los skieruj go do nas